Υποδομή / Εξοπλισμός

Δεσμευση στην Ποιοτητα
Επαρκές βοηθητικό προσωπικό
Ενδοφλέβια Καταστολή
Ψηφιακή ακτινογραφία
CAD/CAM Προσθετική
3D printing
Σύστημα Λεύκανσης ZOOM
Συσκευή PRP (παρασκευή μοσχευμάτων από το αίμα του ασθενούς)
Ψηφιακός ορθοπαντομογράφος τελευταίας γενιάς
Εξειδικευμένοι ιατροί που καλύπτουν όλο το φάσμα της οδοντιατρικής
Συνεχής επιμόρφωση των συνεργατών και του προσωπικού
Χειρουργικό μοτέρ για εξειδικευμένες επεμβάσεις στο στόμα
Laser ενδοστοματικών εφαρμογών
Ψηφιακή χρωματοληψία
Σύστημα ανώδυνης αναισθησίας
Σύστημα αυτόματης ανάμιξης αποτυπωτικών υλικών