Μαριάνθη Ζάβαλη

Βοηθός Χειρουργείου

Η Μαριάνθη Ζάβαλη είναι απόφοιτος του τμήματος Φυσιοθεραπείας του Ανώτερου Τεχνολογικού Ιδρύματος της Αθήνας.
Πριν την ανάπτυξη της συνεργασίας της με την κλινική του DentalHeal, είχε εργαστεί σε ιδιωτικό ιατρείο αποκατάστασης κακώσεων στον τομέα εξειδίκευσής της.
Η εργασιακή της εμπειρία εμπλουτίστηκε ως γραμματέας στο μη-κερδοσκοπικό οργανισμό: “CAID – Κέντρο Βιομηχανικού Σχεδίου” και ως υπεύθυνη προώθησης στα Μ.Μ.Ε του Διεθνούς Φεστιβάλ Επιστημονικών Ταινιών για τα έτη 2006 και 2007.
Οι σημερινές αρμοδιότητες βασίζονται στις γνώσεις της στην προσέγγιση των ασθενών και στη διατήρηση των κανόνων αποστείρωσης και απολύμανσης των χώρων του χειρουργικού τομέα.