Παναγιώτα Βοζίκη

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Η Παναγιώτα Βοζίκη, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978. Την αποφοίτησή της από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ακολούθησε η ειδίκευσή της στις «αρχές γενικής λογιστικής» σε ιδιωτική σχολή.
Η αρχική της εργασιακή εμπειρία αφορά στη στελέχωση τμήματος μηχανολογικού εξοπλισμού στην κατασκευαστική εταιρεία J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Η δεξιότητά της στις διαπροσωπικές σχέσεις, αναπτύχθηκε στα πλαίσια της απασχόλησή της ως γραμματέας σε ιδιωτικό γραφείο εργολάβου ανάθεσης δημοσίων έργων.
Στην κλινική μας είναι υπεύθυνη για την μηχανοργάνωση του ιατρείου, την εύρυθμη λειτουργία των ραντεβού και τη διασφάλιση αντισηψίας και αποστείρωσης.