ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ (ΜΕΘΗ)

Οι κλινικές μας παρέχουν στους ασθενείς τη δυνατότητα ενσυνείδητης καταστολής (μέθη) από αναισθησιολόγο και με ειδικό εξοπλισμό. Πρόκειται για μία ασφαλή μέθοδο αναισθησίας με ενδοφλέβια χορήγηση φαρμακευτικών σκευασμάτων, με ταυτόχρονη παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών του ασθενή από τον ειδικό ιατρό.


Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να προταθεί η ενσυνείδητη καταστολή;

Στη διάρκεια μιας πολύωρης επέμβασης, πχ ταυτόχρονη τοποθέτηση 10-12 εμφυτευμάτων σε άνω και κάτω γνάθο ή ακόμα και σε μικρότερης έκτασης επεμβάσεις πχ. εξαγωγές σωφρονιστήρων, ο ασθενής, παρόλο που δεν πονάει, καταγράφει αρνητικά βιώματα, έχει αντίληψη του χρόνου, στρεσάρεται ή/και φοβάται.

Στην τοπική αναισθησία με καταστολή ο ασθενής βρίσκεται σε σημαντική ψυχική-διανοητική χαλάρωση κι ευφορία, οπότε βιώνει θετικά την επέμβαση ως μια ευχάριστη εμπειρία χωρίς να αντιλαμβάνεται και το χρόνο που διήρκεσε. Παρ’ολ’αυτά ο ασθενής έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με το γιατρό καθ’όλη τη διαδικασία. Ταυτόχρονα αποφεύγονται οι πιθανές παρενέργειες της γενικής αναισθησίας και ο ασθενής επιστρέφει άμεσα στις κοινωνικές και επαγγελματικές του δραστηριότητες.