ΚΙΝΗΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Έχω χάσει όλα τα δόντια μου! Τι να κάνω;

Η ολική ή η μερική απώλεια των δοντιών μάς κάνει να φαινόμαστε πιο γερασμένοι και επηρεάζουν την ομιλία και την μάσηση της τροφής.

Ευτυχώς, σήμερα υπάρχουν ποικίλες λύσεις για την ανάκτηση της ομαλής λειτουργίας του στόματος.

Η πιο οικονομική επιλογή είναι οι ολικές οδοντοστοιχίες. Πολλοί άνθρωποι γύρω μας φοράνε οδοντοστοιχίες, χωρίς απαραίτητα να ξεχωρίζουν από τα φυσικά δόντια χάρη στη δεξιοτεχνία των ειδικών και στην εξέλιξη των σύγχρονων υλικών.


Η μόνη λύση είναι η “μασέλα”;

Υπάρχουν τρία είδη κινητών αποκαταστάσεων:

  • Ολικές οδοντοστοιχίες
  • Επένθετες οδοντοστοιχίες
  • Μερικές οδοντοστοιχίες

Εάν υπάρχει απώλεια όλων των δοντιών, η ολική οδοντοστοιχία αποτελεί τον οικονομικότερο τρόπο αντικατάστασής τους. Επίσης επιτρέπει την αποκατάσταση της χαμένης στήριξης του προσώπου, την ομαλή μάσηση και ομιλία. Στον αντίποδα οι ολικές οδοντοστοιχίες παραμένουν ασταθείς, ειδικά στην κάτω γνάθο, όπου μπορεί να τις εκτοπίζει η γλώσσα.


Σε τέτοιες καταστάσεις οι επένθετες οδοντοστοιχίες εξομαλύνουν το πρόβλημα. Στηρίζονται σε φυσικά δόντια ή εμφυτεύματα και παρέχουν τη σιγουριά της σταθερότητας στο στόμα. Συνήθως στην κάτω γνάθο αρκούν δύο εμφυτεύματα για να συγκρατήσουν την επένθετη οδοντοστοιχία, ενώ στην άνω γνάθο απαιτούνται τουλάχιστον τέσσερα εμφυτεύματα.

Οι μερικές οδοντοστοιχίες μπορούν εξίσου να είναι σταθερές, ειδικά όταν συγκρατούνται αμφοτερόπλευρα από φυσικά δόντια. Το συνηθέστερο πρόβλημα είναι η παγίδευση τροφών κάτω από τα πτερύγια της οδοντοστοιχίας και ο μακροπρόθεσμος τερηδονισμός των δοντιών-στηριγμάτων.

Θα μπορώ να μασήσω;

Όλοι οι τύποι κινητών προσθετικών αποκαταστάσεων κατασκευάζονται εξατομικευμένα στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο με τη βοήθεια αποτυπωμάτων που λαμβάνει ο οδοντίατρος από τον ασθενή. Ακολουθούν τροποποιήσεις ενδοστοματικά προκειμένου να αποκατασταθεί η λειτουργία της μάσησης και της ομιλίας. Σε περίπτωση που όλα τα δόντια στο στόμα σας πρέπει να εξαχθούν, μια άμεση ολική οδοντοστοιχία μπορεί να κατασκευαστεί ώστε να μη μείνετε νωδοί. Μετά την πλήρη επούλωση των ιστών κατασκευάζονται οι τελικές ολικές οδοντοστοιχίες. Η φάση συντήρησης μετά το τέλος της θεραπείας είναι σημαντική . Το οστικό υπόβαθρο αλλάζει, και για αυτό οι προσθετικές αποκαταστάσεις θα χρειάζονται τροποποιήσεις με τον καιρό. Ο χρόνος επανάκλησης για έλεγχο ποικίλει από ασθενή σε ασθενή. Στόχος του οδοντιάτρου είναι να διασφαλίσει τόσο την ορθή λειτουργία της ομιλίας και της μάσησης όσο και την αισθητική σας ικανοποίηση.