ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

Στα πλαίσια της χειρουργικής στόματος ο κλινικός μπορεί να αντιμετωπίσει μεγάλη γκάμα επεμβάσεων στο στόμα για τη διάγνωση ή/και τη θεραπεία της παθολογίας τους. Το αντικείμενο αυτό περιλαμβάνει:


  • χειρουργική εξαγωγή δοντιών και υπολλειμματικών ριζών
  • αντιμετώπιση λοιμώξεων της στοματικής κοιλότητας
  • ακρορριζεκτομή
  • βιοψία
  • αντιμετώπιση οδοντοφατνιακών τραυμάτων
  • αντιμετώπιση καλοήθων ή κυστικών αλλοιώσεων
  • τοποθέτηση οδοντιατρικών εμφυτευμάτων
  • χειρουργική διευθέτηση και ανάπλαση μαλακών και σκληρών ιστών

Η χρήση laser και άλλων εξειδικευμένων συσκευών μικροχειρουργικής, καθώς και η συνεργασία έμπειρων ιατρών και βοηθητικού προσωπικού εξασφαλίζουν επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα με τον πιο προβλέψιμο και ανώδυνο τρόπο. Η ομάδα μας έχει επίσης εξειδικευτεί στην εφαρμογή της τεχνικής PRP, που συνίσταται στη συλλογή φλεβικού αίματος από τον ασθενή και – μέσω φυγοκέντρησης – στην παραγωγή ενός μοσχεύματος πλούσιου σε αιμοπετάλια. Το μόσχευμα αυτό, επειδή είναι αυτόλογο, δηλαδή προέρχεται από τον ίδιο τον ασθενή, δεν παρουσιάζει κανενός τύπου αλλεργία/απόρριψη/μετάδοση ασθενειών. Χρησιμοποιείται προκειμένου να επιτύχουμε στις επεμβάσεις λιγότερες επιπλοκές, καλύτερη επούλωση και ταχύτερα αποτελέσματα.